PRESSMEDDELANDE | X-Gamer Energisnus: Det första och enda IFS-certifierade energisnuset på Svenska marknaden


Vårt engagemang i ljuset av ökad konkurrens och våra kunders säkerhet.

Energisnus har snabbt blivit ett populärt val för dem som söker ett hälsosammare liv med en prilla under läppen. I en marknad som blir alltmer mättad av det traditionella snuset med olika varumärken har vi på X-Gamer verkligen stuckit ut på marknaden när vi lanserade vårt: X-Gamer energisnus. Det som verkligen särskiljer oss är att vi idag är det första och hittills enda energisnuset på den svenska marknaden som har uppnått den prestigefyllda IFS-certifieringen.

IFS-certifieringens betydelse:
IFS (International Featured Standards) är en serie internationella standarder som certifierar livsmedelssäkerhet och kvalitet. Dessa standarder har inrättats för att säkerställa att produkter som når konsumenterna uppfyller stränga krav när det gäller säkerhet, kvalitet och hållbarhet. Att uppnå en IFS-certifiering är ett kvalitetsbevis som visar att ett företag och dess produkter har genomgått noggranna granskningar och uppfyller de högsta standarderna.

Vårt engagemang:
Vi på X-Gamer med vårt energisnus känner oss stolta över att tillverka våra produkter i en fabrik som uppnått den eftertraktade IFS-certifieringen för våra produkter. I en tid då marknaden blir alltmer konkurrensutsatt har vi sett andra varumärken försöka efterlikna våra produkter. En utmaning som många av dessa företag står inför är att de tillverkar i olika fabriker runt om i landet som INTE är IFS Certifierade. Problemet här är att de producerar dessa prillor i samma lokaler och i samma maskiner som de normalt sett använder för att tillverka snusprillor med tobak och nikotin. Detta gör att man kan idag hitta väldigt höga halter av både nikotin och tobak hos vissa varumärken på den Svenska marknaden.

Vi anser att detta tillvägagångssätt är problematiskt och kan potentiellt utgöra en hälsorisk för konsumenterna. Att producera energisnus i samma utrymmen och maskiner som tobaks- och nikotininnehållande produkter skapar en korskontaminering och felaktigt märkta produkter på marknaden då nikotin inte tas med i innehållsförteckningen för deras ingrediens.

Vår stolthet i IFS-certifiering:
Det är därför vi är stolta över att vara det första och enda IFS-certifierade energisnuset på den svenska marknaden. Vår certifiering visar vårt engagemang för kvalitet, säkerhet och integritet när det gäller våra produkter. Genom att ha genomgått noggranna kontroller och uppfylla de högsta standarderna för produktion och kvalitetssäkring kan våra kunder vara trygga med att de konsumerar en produkt som är framställd enligt de strängaste normerna.

Framtiden för energisnus och certifieringar:
Vi ser fram emot att fortsätta vara en föregångare inom energisnusmarknaden och att sätta exempel för andra varumärken. Vi hoppas att vårt engagemang för kvalitet och säkerhet kommer att inspirera andra att följa vårt exempel och att fler produkter inom energisnuskategorin blir IFS-certifierade.

I en tid då konsumenterna blir allt mer medvetna om sina val och efterfrågar högre standarder, är IFS-certifieringen för X-Gamer energisnus ett tecken på vårt åtagande att erbjuda produkter som är trygga, kvalitativa och i linje med de bästa riktlinjerna för produktion. Vi ser med spänning fram emot en framtid där konsumenter kan lita på att deras energisnuskonsumtion är säker och av högsta standard.

2 kommentarer

  • Maksymilian

    Kan jag fortsätta använda Energi snus efter datum


  • kasper

    det här var bra att veta

Lämna en kommentar