Påminnelser avslutade

Mottagande av fakturapåminnelser avbröts